دلیل تلاش‌ها (و در مقابل، مخالفت‌ها با این تلاش‌ها) دربارهٔ انجمن نرم‌افزارهای آزاد خیلی پیچیده شده و یه جاهایی به تجربهٔ شخصی آدم‌ها از کار رسمی و قانونی در ایران ربط پیدا کرده. نمونه‌اش اون عبارت «در بهترین حالت فرساینده است» که جادی @jadi تو وبلاگش @jadi در توصیف تلاش برای برپایی انجمن به کار برد.

ولی من همچنان منطق و رویکرد مصطفی @ahangarha (و بقیهٔ دوستانی که دیدگاه مشابهی دارند) رو پذیرفتنی می‌دونم: این که چنین انجمنی رو هر کسی می‌تونه با نام‌های کم‌وبیش مشابه ثبت کنه و اگر قرار باشه یک نهاد دولتی یا خصولتی ضرری به جنبش نرم‌افزارهای آزاد در ایران بزنه، در هر حال می‌تونه. ولی به قول احمد حقیقی @haghighi جلوگیری از چنین ضرری از راه این انجمن خاص، فقط کف برنامه‌های ماست.

Show thread

منتها من یک ابهام واقعی دارم که امیدوارم کسی بتونه روشنش کنه: تصوری درستی از جنس کارهای مثبتی که چنین انجمنی می‌تونه انجام بده (و دیگران بدون داشتن یک نهاد ثبت‌شده نمی‌تونند) ندارم. اتفاقاً بیشتر کارها رو بدون انجمن رسمی بهتر می‌شه انجام داد...

Show thread
Follow

@masoud
اینطوری بهش نگاه کن :
الان اکثر شرکتای ایرانی دارن از Redmine استفاده می‌کنن. اما Redmine در ایران شده یک نرم‌افزار پولی و کدبسته به اسم «پی‌گیر» که شرکت «بنیان‌رایان‌سامانه» هم داره اون رو می‌فروشه.
مجوز GPLv2 عه. این مجوز، واضحا اجازه بستن کد رو نداده بهت. حالا یکی از پیگیری‌های چنین انجمن، میتونه مالکیت فکری این باشه برای مثال. با داشتن وکیل و ... .
بگذریم. ما که از خیرش گذشتیم و استعفا دادیم و تمام شد. اما بهرحال دوستان این چیزا رو نمی‌دیدن...

Sign in to participate in the conversation
Mastodon.host

What sets mastodon.host appart?

As a general instance, we are not centered on a specific theme, or a specific language. Everyone is welcome as long as they follow the few rules we have.

We always run the latest stable version of Mastodon, providing you a stock experience, with the following modifications:

 • 2048 character limit (not 500).
 • 512 character limits for the account's bio (not 160).
 • full column width (not fixed size).
 • more search results (20 instead of 5 per type of search).
 • Audio upload (not limited to videos only).
 • full text search of statuses (not restricted to searching tags and users).
 • trending tags are displayed on the main UI ( and a more complete view is available here)
 • boosts and replies are shown in the timelines (more complete view for everyone).
 • Your mastodon.host account is also a XMPP account (Federated Instant Messaging, take a look online to find a client and use your mastodon.host username and password to configure it, you can also use our online web client). Woohoo! two services in one!
 • We also have a very good view of the federation (our federated timeline gives you a more broad view of the Mastodon network than a 'normal' instance, there's a lot to read in a lot of languages).
 • We also host a Peertube instance for the convenience. Try it and let us know what you think !
 • In the same vein, we host a Funkwhale instance for the convenience. Try it and let us know what you think !
 • If you want to be on a more quiet, moderated instance, or use another AP implementation, we host a Pleroma instance for the convenience. This is the same fediverse as with Mastodon, but with a different default UI and way more optimized backend. Try and see which one you prefer !
 • Now if you want a different UI, the stock mastodon one does not please you, you can check Pinafore.
 • We do also host for the convenience a video Conference server ( Jitsi Meet )
 • We have a mastodon relay for other instances to bootstrap their timelines: https://relay.mastodon.host

Although we are a medium+ sized instance, we'd like to keep the feeling that you are at home and safe here.