Παρακάτω περιγράφω τη διαδικασία που ακολούθησα, μετά από κάμποσες δοκιμές, που τελικά λειτούργησε για την αναπαραγωγή μιας playlist του Youtube στον VLC. Δοκιμασμένο σε Ubuntu 20.04 LTS και VLC έκδοση 3.0.9.2

nicktux.gr/post/vlc-youtube-pl

NickTux boosted
NickTux boosted

Since 2001 the @fsfe@twitter.com empowers software users to exert control over the technology that is so deeply involved in every aspect of our lives today.

We need you to continue spreading software freedom in Europe!

fsfe.org/news/2018/news-201812

youtube.com/watch?v=4Bv58CzLVT

nicktux.github.io/post/bitward

Αξίζει την προσοχή σας, μόνο και μόνο για το 100% Open Source.

NickTux boosted

We've update our post on 'How to leave Google' to include lots of @fdroidorg apps. What other #GoogleAlternatives would you like us to add? 😃💪 tutanota.com/blog/posts/how-to

NickTux boosted

Quit Google with the open source email service Tutanota. We focus on privacy, security and ease-of-use to build a secure open source alternative to Gmail. Get the Tutanota Android app on F-Droid now! 😍
tutanota.com/blog/posts/open-s

NickTux boosted

@nicktux We're happy you like Tutanota. We've got a lot planned for you to fully leave Google: encrypted calendar, cloud storage, and more. Stay tuned. 😉

This was just a reminder to me. support.google.com/plus/answer

I accounts altogether. Yes I had more than one. I left only one old email , because people know it for years, although it's forwarding @Tutanota

Installed following the Wiki instructions, desktop. Went smooth and worked Out-of-the-Box.
Don't forget to fund Open Source projects (of your choice).
archlinux.org/donate
mate-desktop.org/donate/

is a very good and Open Source application, for on Android. Available on F-Droid. 👍

NickTux boosted

2019 will be great! 🍾 We would like to introduce our newest team member Nils, the developer who built the Tutanota desktop clients for Linux, Mac OS and Windows. 😀🙌
tutanota.com/blog/posts/welcom

Some things that @Tutanota should take into consideration are:
1) Support for the IETF encryption standard, that is OpenPGP
2) Support for IMAP , SMTP for third party clients, eg. Thunderbird

Mastodon.host

What sets mastodon.host appart?

As a general instance, we are not centered on a specific theme, or a specific language. Everyone is welcome as long as they follow the few rules we have.

We always run the latest stable version of Mastodon, providing you a stock experience, with the following modifications:

 • 2048 character limit (not 500).
 • 512 character limits for the account's bio (not 160).
 • full column width (not fixed size).
 • more search results (20 instead of 5 per type of search).
 • Audio upload (not limited to videos only).
 • full text search of statuses (not restricted to searching tags and users).
 • trending tags are displayed on the main UI ( and a more complete view is available here)
 • boosts and replies are shown in the timelines (more complete view for everyone).
 • Your mastodon.host account is also a XMPP account (Federated Instant Messaging, take a look online to find a client and use your mastodon.host username and password to configure it, you can also use our online web client). Woohoo! two services in one!
 • We also have a very good view of the federation (our federated timeline gives you a more broad view of the Mastodon network than a 'normal' instance, there's a lot to read in a lot of languages).
 • We also host a Peertube instance for the convenience. Try it and let us know what you think !
 • In the same vein, we host a Funkwhale instance for the convenience. Try it and let us know what you think !
 • If you want to be on a more quiet, moderated instance, or use another AP implementation, we host a Pleroma instance for the convenience. This is the same fediverse as with Mastodon, but with a different default UI and way more optimized backend. Try and see which one you prefer !
 • Now if you want a different UI, the stock mastodon one does not please you, you can check Pinafore.
 • We do also host for the convenience a video Conference server ( Jitsi Meet )
 • We have a mastodon relay for other instances to bootstrap their timelines: https://relay.mastodon.host

Although we are a medium+ sized instance, we'd like to keep the feeling that you are at home and safe here.